Türkiye Cumhuriyeti

Konakri Büyükelçiliği

Büyükelçilik

Afrika’ya yönelik Açılım Politikamız kapsamında, 8 Haziran 2009 tarihinde tekemmül eden 2009/15141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Gine Cumhuriyeti’nin başkenti Konakri’de Büyükelçilik açılması uygun bulunmuştur.

28 Aralık 2012 tarih ve 2012/4067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Gine nezdinde Büyükelçi atanan Vehbi Esgel Etensel, 27 Şubat 2013 tarihinde göreve başlayarak, T.C. Konakri Büyükelçiliğini faaliyete geçirmiştir.

Büyükelçi Etensel 8 Mart 2013 tarihinde Cumhurbaşkanı Alpha Condé’ye güven mektubunu sunmuştur.

Son beş yılda kıtada açılan 20 Büyükelçiliğimizin sonuncularından biri olmak üzere, Konakri Büyükelçiliği Afrika kıtasındaki toplam 34 diplomatik temsilciliğimiz arasında yer almaktadır.