Türkiye Cumhuriyeti

Konakri Büyükelçiliği

Büyükelçinin Özgeçmişi

Büyükelçi Nur Sağman 10 Mart 1967 tarihinde Ankara’da doğmuştur.

 

Ankara Charles de Gaulle Lisesi’ni bitiren Büyükelçi Sağman, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur.

 

1992 yılında Dışişleri Bakanlığı’na intisap eden Büyükelçi Sağman’ın üstlenmiş olduğu görevler şunlardır:

 

Balkanlar Dairesinde Aday Meslek Memuru/Ataşe                         1992-1994

Paris Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos                                   1994-1997

Protokol Dairesinde İkinci Katip                                                      1997-1999

Bükreş Büyükelçiliğinde İkinci Katip ve Başkatip                          1999-2003

Konsolosluk Dairesinde Başkatip                                                     2003-2005

Tallin Büyükelçiliğinde Müsteşar                                                   2005-2008

Rabat Büyükelçiliğinde Müsteşar                                                     2008-2010

Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Başkanı                                           2010-2011

Protokol Daire Başkanı                                                                     2011-2013

Odesa Birinci Sınıf Başkonsolosu                                                    2013-2015

 

Büyükelçi Sağman, 
02.06.2015 tarih ve 2015/7731 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Gine Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanmış ve 1 Eylül 2015 tarihinde görevine başlamıştır.